KEDJAN FÖR FRIA ÅF

Man brukar säga klok som en uggla. Vi värdesätter kloka affärer och söker oss efter kvalitet istället för kvantitet. Operatörspartner är en samordnare och förvaltare av försäljningsavtal med fokus telekom.

 

Med vårt utarbetade kvalitetstänk och upplägg av ansvar har vi tagit vår bransch till en ny nivå. En nivå som vi hoppas många kommer att följa och leva efter.

 

En missnöjd kund har idag extremt slagkraftiga verktyg för att förmedla sitt missnöje och detta kan skada alla både försäljningsbolaget men även våra uppdragsgivare.

 

Vi fångar upp och leder kunderna genom hela processen så de aldrig får en känsla av att de sitter i mörkret. På så sätt kan vi få en dialog med kunden och förebygga eventuella känslor om missnöje. En nöjd kund kommer alltid vara ett värde för ett bolag som arbetar med försäljning.

Kontakta oss för vidare dialog
VÅR VISION

Vår vision är att bli en ledande samordnare och kvalitetsorgan inom försäljningsavtal.

Då vårt arbetssätt genererar en kvalitetsstämpel till både våra kunder och uppdragsgivare upplever vi en ökad förfrågan av kvalité i branschen.

Vi ser en framtid där försäljningsbolag arbetar med försäljning och lägger all sin fokus på att generera bra och många affärer medans Operatörspartner arbetar med ett kundvårdsorienterat fokus  och ett mål om att alla kunder skall känna sig trygga i sitt köp.

Kontakta oss för vidare dialog
VÅRT ANSVAR

Vårt ansvar gentemot våra uppdragsgivare, partners och kunder är 100% transparens. ”What you see is what you get” är ett värde vi lever efter. Vi levererar ett färdigt koncept och erbjuder den kompetens som krävs för att lyckas.

Kontakta oss för vidare dialog