HUR & VARFÖR VI GÖR DET VI GÖR

Som extern kundtjänst och förvaltare av våra ÅF Partners affärer ställs det naturligtvis höga krav på vår service gentemot dem och deras kunder. Operatörspartner bygger uteslutande på rutiner. Många om inte alla av dem har vuxit fram från historiska utmaningar. Nedan illustrerar vi en grov bild över vår processtyrning på Operatörspartner.

ÅF Audit

En ÅF Partner går igenom en audit av både Operatörspartner och aktuell uppdragsgivare för att säkerställa partnerns kvalité

Utbildning

Vi utbildar ÅF Partnern i produktportfölj, systemkunskap, kvalité samt går igenom dem förhållningsregler aktuella för uppdragsgivaren

Sammankoppling

Alla ÅF Partners är sammankopplade med Operatörspartners system så vi kan följa och vägleda hela processen

Kvalitetskontroll

Affärerna som kommer in genom ÅF Partners kvalitetssäkras av våra agenter

Orderprocess

Alla orders som läggs av ÅF Partner processas i vårt flöde. Både slutkunden och ÅF Partnern uppdateras löpande om orderns status.

Kundvård

Alla ärenden tas hand om under loppet av 48h och då alla ärenden loggas får vi en tydlig bild över våra ÅF Partners utmaningar och kan utveckla vår kundvård till den bästa i branschen.